Cộng đồng nguồn mở

Đếm số lượt like, share, comment Facebook sử dụng PHP

Thứ sáu - 16/10/2015 20:04
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn lấy thông tin facebook (like, share, comment) của một trang Faceook hay một liên kết ngoài với một hàm được xây dựng từ ngôn ngữ PHP.
Chúng ta đã có thể lấy được các thông tin này bằng cách phương án khác nhau mà Facebook đã cung cấp, như HTML hay Jquery - Json,... song bài viết này mình xin hướng tới việc lấy thông tin qua json và xử lý dữ liệu đó bằng PHP. Chúng ta sẽ sử dụng Facebook API, truy vấn để lấy các thông tin từ Facebook, kết quả trả về với kiểu dữ liệu Json (JavaScript Object Notation).

Đầu tiên, khởi tạo hàm getSSLPage() với nội dung như bên dưới, để đọc dữ liệu từ URL có sử dụng SSL.
function getSSLPage( $url ){	$userAgents = array( //		'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1) Gecko/20090624 Firefox/3.5 (.NET CLR 3.5.30729)', //		'Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)', //		'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)', //		'Mozilla/4.8 [en] (Windows NT 6.0; U)', //		'Opera/9.25 (Windows NT 6.0; U; en)'	);	srand( (float) microtime( ) * 10000000 );	$rand = array_rand( $userAgents );	$agent = $userAgents[$rand];	$agent = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1) Gecko/20090624 Firefox/3.5 (.NET CLR 3.5.30729)';	$ch = curl_init( );	curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url );	curl_setopt( $ch, CURLOPT_HEADER, 0 );	$safe_mode = (ini_get( 'safe_mode' ) == '1' || strtolower( ini_get( 'safe_mode' ) ) == 'on') ? 1 : 0;	$open_basedir = @ini_get( 'open_basedir' ) ? true : false;	if( !$safe_mode and !$open_basedir )	{		curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1 );		curl_setopt( $ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 10 );	}	curl_setopt( $ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20 );	curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );	curl_setopt( $ch, CURLOPT_USERAGENT, $agent );	curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false );	$html = curl_exec( $ch );	$curl_error = trim( curl_error( $ch ) );	curl_close( $ch );	return $html;}

Sau đó, khởi tạo hàm fb_count() có một tham số là URL muốn lấy thông tin:
function fb_count( $url ){}
Sau đó, thực hiện truy vấn các trường dữ liệu like_count, share_count và comment_count từ bảng link_stat
$fql = "SELECT share_count, like_count, comment_count ";$fql .= " FROM link_stat WHERE url = '$url'";
Sử dụng Facebook API để để tự thi câu truy vấn bên trên, kết quả trả về là dữ liệu dạng Json. Chúng ta cần sử dụng hàm json_decode() để giải mã hóa dữ liệu này.
$response = getSSLPage( $fqlURL );return json_decode( $response );
Nội dung hoàn chỉnh của hàm fb_count()
function fb_count( $url ){	$fql = "SELECT share_count, like_count, comment_count ";	$fql .= " FROM link_stat WHERE url = '$url'";	$fqlURL = "https://api.facebook.com/method/fql.query?format=json&query=" . urlencode( $fql );	$response = getSSLPage( $fqlURL );	return json_decode( $response );}
Việc xây dựng hàm đã hoàn tất, bây giờ chúng ta chỉ việc gọi hàm fb_count(), truyền vào URL và in ra dữ liệu:
$fb = fb_count( 'http://mynukeviet.net/lap-trinh-php/dem-so-luot-like-share-comment-facebook-su-dung-php-135.html' );
In ra lượt share (chia sẽ):
echo $fb[0]->share_count;
In ra lượt like (Thích)
echo $fb[0]->like_count;
In ra số lượt comment (Bình luận)
echo $fb[0]->comment_count;
Xem demo: http://developers.mynukeviet.net/code/Ham-dem-so-luot-like-share-comment-Facebook-su-dung-PHP-48/

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây