Cộng đồng nguồn mở

Hướng dẫn cập nhật từ NukeViet 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26 lên NukeViet 4 RC2 (4.0.27)

Thứ tư - 10/02/2016 09:49
Bài viết hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0.24, 4.0.24 lên 4.0.26 (RC2)

Chú ý: Hướng dẫn nâng cấp này chỉ áp dụng đối với các site đang sử dụng bản NukeViet 4.0.24NukeViet 4.0.25, NukeViet 4.0.26 và chỉ nâng cấp hệ thống cùng với các module hệ thống.

Bước 1

Kiểm tra thư mục install trên website có tồn tại không, nếu không tồn tại, upload lại thư mục này từ bản cài đặt NukeViet 4.0.24.

Bước 2

Download file update-to-4.0.27.zip về giải nén và upload các thư mục giải nén được lên website.

Bước 3

Mở tập tin cấu hình config.php và thêm vào cuối file đoạn code
$global_config['extension_setup'] = 3;//0: No, 1: Upload, 2: NukeViet Store, 3: Upload + NukeViet Store

Bước 4

Đăng nhập admin, nhận được thông báo nâng cấp, nhấp vào link nâng cấp và thực hiện tiếp tục các công việc tại trang nâng cấp.

Bước 5: Xử lý sau nâng cấp

 • Xóa cache của hệ thống.
 • Kiểm tra lại từng nhóm thành viên, hiện tại đã bổ sung thêm các loại nhóm thành viên cần trưởng nhóm xác nhận.
 • Truy cập ACP/Quản lý module, click vào tên module users để cập nhật func mới
 • Nếu đang kích hoạt block_newscenter của module news, tiến hành xóa block và thêm lại.

Bước 6: Thay đổi giao diện

Nếu giao diện bạn đang sử dụng không phải là default, cần thực hiện các thay đổi bên dưới để nâng cấp giao diện.

Các giao diện khác giao diện mặc định đã được làm cho NukeViet 4.0 RC1 cần sửa thêm như sau để có thể sử dụng cho NukeViet 4.0 RC2:

1. Module contact: Sửa lỗi hiển thị thông tin người gửi

Mở themes/ten-theme/modules/contact/sendcontact.tpl

Tìm

<ul><li>{LANG.fullname}: {FULLNAME}</li><li>{LANG.email}: {EMAIL}</li><!-- BEGIN: phone --><li>{LANG.phone}: {PHONE}</li><!-- END: phone --><li>IP: {IP}</li><!-- BEGIN: cat --><li>{LANG.cat}: {CAT}</li><!-- END: cat --><!-- BEGIN: part --><li>{LANG.part}: {PART}</li><!-- END: part --></ul>

Thay bằng

<ul>  <!-- BEGIN: cat -->  <li>{LANG.cat}: {CAT}</li>  <!-- END: cat -->  <li>{LANG.part}: {PART}</li>  <li>{LANG.fullname}: {FULLNAME}</li>  <li>{LANG.email}: {EMAIL}</li>  <!-- BEGIN: phone -->  <li>{LANG.phone}: {PHONE}</li>  <!-- END: phone -->  <li>IP: {IP}</li></ul><a href="{URL_VIEW}" title="" target="_blank">{LANG.view_website}</a>

2. Module contact: Thêm tùy chọn gửi bản sao vào mail người gửi

Mở themes/ten-theme/modules/contact/form.tpl

Tìm

    <div class="form-group">      <div>        <textarea cols="8" name="fcon" class="form-control required" maxlength="1000" placeholder="{LANG.content}" onkeypress="nv_validErrorHidden(this);" data-mess="{LANG.error_content}"></textarea>      </div>    </div>

Thêm xuống dưới

    <div class="form-group">      <label><input type="checkbox" name="sendcopy" value="1" checked="checked" /><span>{LANG.sendcopy}</span></label>    </div>

Mở themes/ten-theme/modules/contact/sendcontact.tpl

Tìm

{CONTENT}<br /><br />

Thêm xuống dưới

<!-- BEGIN: sendinfo -->

Tìm

<!-- END: main -->

Thêm lên trên

<!-- END: sendinfo -->

Nếu tồn tại themes/ten-theme/modules/contact/theme.php Thêm xuống cuối file

function contact_sendcontact($row_id, $fcat, $ftitle, $fname, $femail, $fphone, $fcon, $fpart, $sendinfo = true){  global $global_config, $module_name, $module_file, $lang_global, $lang_module, $module_info, $array_department, $client_info;  $xtpl = new XTemplate('sendcontact.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $module_info['template'] . '/modules/' . $module_file);  $xtpl->assign('LANG', $lang_module);  $xtpl->assign('SITE_NAME', $global_config['site_name']);  $xtpl->assign('SITE_URL', $global_config['site_url']);  $xtpl->assign('FULLNAME', $fname);  $xtpl->assign('EMAIL', $femail);  $xtpl->assign('PART', $array_department[$fpart]['full_name']);  $xtpl->assign('IP', $client_info['ip']);  $xtpl->assign('TITLE', $ftitle);  $xtpl->assign('CONTENT', nv_htmlspecialchars($fcon));  $xtpl->assign('URL_VIEW', NV_BASE_ADMINURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&amp;' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&amp;' . NV_OP_VARIABLE . '=view&amp;id=' . $row_id);  if ($sendinfo) {    if (!empty($fcat)) {      $xtpl->assign('CAT', $fcat);      $xtpl->parse('main.sendinfo.cat');    }    if (!empty($fphone)) {      $xtpl->assign('PHONE', $fphone);      $xtpl->parse('main.sendinfo.phone');    }    $xtpl->parse('main.sendinfo');  }  $xtpl->parse('main');  return $xtpl->text('main');}

3. Module news: Thêm cấu hình giới hạn ký tự tiêu đề của tin khác cho block_newscenter

Mở theme/ten-theme/modules/news/block_newscenter.tpl

Tìm

<a href="{main.link}" title="{main.title}">{main.title}</a>

Thay bằng

<a href="{main.link}" title="{main.title}">{main.titleclean60}</a>

Tìm

{othernews.title}</a>

Thay bằng

{othernews.titleclean60}</a>

4. Module page: Thêm phương án hiển thị ảnh minh họa

Mở themes/ten-theme/modules/page/main.tpl

Tìm

    <!-- BEGIN: description -->    <div class="hometext margin-bottom-lg">{CONTENT.description}</div>    <!-- END: description -->    <!-- BEGIN: image -->    <figure class="article center pointer" onclick="modalShowByObj(this);">        <p class="text-center"><img alt="{CONTENT.title}" src="{CONTENT.image}" width="{CONTENT.imageWidth}" class="img-thumbnail" /></p>        <!-- BEGIN: alt --><figcaption>{CONTENT.imagealt}</figcaption><!-- END: alt -->    </figure>    <!-- END: image -->

Thay bằng

    <!-- BEGIN: imageleft -->    <figure class="article left noncaption pointer" style="width:100px" onclick="modalShow('', '<img src={CONTENT.image} />');">        <img alt="{CONTENT.title}" src="{CONTENT.image}" width="{CONTENT.imageWidth}" class="img-thumbnail" />        <!-- BEGIN: alt --><figcaption>{CONTENT.imagealt}</figcaption><!-- END: alt -->    </figure>    <!-- END: imageleft -->    <!-- BEGIN: description -->    <div class="hometext margin-bottom-lg">{CONTENT.description}</div>    <!-- END: description -->    <!-- BEGIN: imagecenter -->    <figure class="article center pointer" onclick="modalShowByObj(this);">        <p class="text-center"><img alt="{CONTENT.title}" src="{CONTENT.image}" width="{CONTENT.imageWidth}" class="img-thumbnail" /></p>        <!-- BEGIN: alt --><figcaption>{CONTENT.imagealt}</figcaption><!-- END: alt -->    </figure>    <!-- END: imagecenter -->    <div class="clear"></div>

Nếu tồn tại themes/ten-theme/modules/page/theme.php

Tìm

  if (! empty($row['image'])) {    if (! empty($row['imagealt'])) {      $xtpl->parse('main.image.alt');    }    $xtpl->parse('main.image');  }

Thay bằng

  if (! empty($row['image'])) {    if ($row['imageposition'] > 0) {      if ($row['imageposition'] == 1) {        if (! empty($row['imagealt'])) {          $xtpl->parse('main.imageleft.alt');        }        $xtpl->parse('main.imageleft');      } else {        if (! empty($row['imagealt'])) {          $xtpl->parse('main.imagecenter.alt');        }        $xtpl->parse('main.imagecenter');      }    }  }

5. Module Users

Do giao diện của module Users sửa các file của chức năng nhóm thành viên rất nhiều.

Nếu tồn tại thư mục: themes/ten-theme/modules/users, cần xóa thư mục này, sau đó copy lại từ thư mục themes/default/modules/users

Nếu tồn tại file: themes/ten-theme/js/users.js, cần xóa file mục này, sau đó copy lại từ thư mục themes/default/js/users.js

Tương tự với giao diện mobile của module users.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây