Cộng đồng nguồn mở

Kỹ thuật phân trang ajax trong NukeViet

Thứ bảy - 18/07/2015 12:19
Kỹ thuật phân trang ajax hiện đang rất phổ biến trong các hệ thống, việc chuyển trang ajax giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, tiện lợi hơn trong việc xem danh sách.
Demo: Code phân trang ajax trong NukeViet
Trước hết, bạn cần tìm hiểu thêm về hàm nv_generate_page và các tham số đầy đủ của nó.
nv_generate_page ( $base_url, $num_items, $per_page, $start_item, $add_prevnext_text = true, $onclick = false, $js_func_name = 'nv_urldecode_ajax', $containerid = 'generate_page' )
Mã PHP
$_id = $nv_Request->get_int( 'id', 'get', 0 );$base_url = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $op . '&ajax=1&id=' . $_id;$ajax = $nv_Request->get_int( 'ajax', 'get', 0 );if( $ajax ){	$array_data = array( );	$page = $nv_Request->get_int( 'page', 'get', 1 );	$per_page = 5;	// Fetch Limit	$db->sqlreset( )->select( 'COUNT(*)' )->from( NV_PREFIXLANG . '_news_rows' )->where( 'status=1' );	$num_items = $db->query( $db->sql( ) )->fetchColumn( );	$db->select( '*' )->order( 'id DESC' )->limit( $per_page )->offset( ($page - 1) * $per_page );	$_query = $db->query( $db->sql( ) );	while( $row = $_query->fetch( ) )	{		$array_data[] = $row;	}	$generate_page = nv_generate_page( $base_url, $num_items, $per_page, $page, 'true', 'false', 'nv_urldecode_ajax', 'listnews' );	if( !empty( $array_data ) )	{		$i = 1;		foreach( $array_data as $data )		{			$data['no'] = $i;			$data['addtime'] = nv_date( 'd/m/Y', $data['addtime'] );			$xtpl->assign( 'DATA', $data );			$xtpl->parse( 'listnews.loop' );			$i++;		}	}	if( !empty( $generate_page ) )	{		$xtpl->assign( 'PAGE', $generate_page );		$xtpl->parse( 'listnews.generate_page' );	}	$xtpl->parse( 'listnews' );	$contents = $xtpl->text( 'listnews' );	echo $contents;	die( );}

Mã HTML
<!-- BEGIN: listnews --><div class="table-responsive">	<table class="table table-striped table-bordered table-hover">		<colgroup>			<col width="60">			<col span="1">			<col class="w100">		</colgroup>		<thead>			<tr class="text-center">				<th class="text-center">Thứ tự</th><th>Tên bài viết</th><th>Thời gian đăng</th>			</tr>		</thead>		<tbody>			<!-- BEGIN: loop -->			<tr>				<td class="text-center">{DATA.no}</td><td>{DATA.title}</td><td>{DATA.addtime}</td>			</tr>			<!-- END: loop -->		</tbody>	</table></div><!-- BEGIN: generate_page --><div class="text-center">	{PAGE}</div><!-- END: generate_page --><!-- END: listnews --><!-- BEGIN: main --><div id="listnews"></div><script type="text/javascript">$('#listnews').load(nv_siteroot + '?' + nv_name_variable + '=' + nv_module_name + '&' + nv_fc_variable + '=detail&ajax=1&id={ROW.id}');</script><!-- END: main -->

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây