Tin tức Kỹ Năng SEO

Các thay đổi chính của NukeViet 4 so với NukeViet 3

Thứ tư - 05/10/2016 21:32
NukeViet 4 thay đổi đáng kể về mọi mặt, nhằm bắt kịp công nghệ và đáp ứng tốt hơn với nhu cầu người dùng. Dưới đây là danh sách các thay đổi nổi bật của NukeViet 4 so với NukeViet 3.

NUKEVIET 4.1.00

- Thay đổi quy tắc rewite (Tùy chọn cho websever NginX)
- Cập nhật hệ thống thông báo tức thời
- Hỗ trợ redis cache và session_handler
- Cập nhật error_handler class: Ghi lại lỗi cho người phát triển vào thư mục logs
- Sửa lỗi giao diện mobile trên HĐH iOS
- Tối ưu Class cho quảng cáo
- Thêm block chức năng đăng nhập
- Thêm tùy chọn đăng nhập xác thực 2 bước
- Thêm sắp xếp thứ tự ngôn ngữ
- Module Database: Tối ưu cho dữ liệu lớn
- Module News: Cập nhật nội dung chủ đề, sửa lỗi cập nhật nhóm bài viết
- Module Users: Cập nhật block login, thêm link xem thông tin chi tiết thành viên, link sửa thành viên, link link xóa thành viên cho admin. Sửa lỗi cache. Hỗ trợ Oauth login redirect
- Module Comment: Thêm cấu hình thời gian đợi giữa hai lần trả lời và cấu hình số bình luận trên 1 trang
- Module Upload: Sửa lỗi Ui dialog
- Module Voting: Thêm tùy chọn sử dụng captcha
- Module Upload: Sửa lỗi trên Microsoft Edge
- Module Freecontent: Cho phép tạo module ảo
- Theme default: Sửa lỗi appid google maps ở company_info
- Module database: Cho phép nhấn giữ phím Shift để chọn các dòng liền kề nhau

NUKEVIET 4.0.29

1) Nâng cấp các thư viện mà NukeViet đang sử dụng lên các phiên bản mới nhất:

 • Trong số các thư viện này CKEditor  sẽ sửa nhiều lỗi tương thích với các trình duyệt khác nhau,
  chi tiết
 • jquery-ui với phiên bản mới việc sử dụng sẽ đơn giản hơn rất nhiều trong việc code.
 • PHPMailer v6.0 phiên bản mới áp dụng chuẩn psr-4 xem chi tiết
 • Ngoài ra còn nhiều thư viện khác được cập nhật: Endroid/qrcode v1.6.5, lazyload 1.9.7, Jcop 2.0.4, Select2 4.0.2, jquery-treeview v1.4.2, jquery.imgpreload 1.6.2, jquery.flash v1.3.3, jquery.flash v1.3.3, jquery-ui v1.12.0, jQuery v2.2.3, Font Awesome
2) Sửa lỗi các giao diện trong gói mặc định:
 • Giao diện mobile không còn hiên tượng bị dật như trước
 • Sửa các lỗi của giao diện mặc định
 • Cho phép cấu hình lựa chọn sử dụng 1 hoặc nhiều giao diện: tùy biến, máy tính, điện thoại
3) Module Tin tức:
 • Tối ưu trang danh sách các bài viết để VPS nhỏ (2GB RAM, 2CPU) có thể chạy được khoảng 800.000 bài viết.( Số bài viết của 1 bài báo đăng ngày 200 bài trong 10 năm). Nếu số bài viết lớn chức năng tìm kiếm sẽ phải sử dụng thêm các công cụ khác như elasticsearch để tối ưu.
 • CSDL của module này được làm gọn lại phù hợp cho các site có < 100.000 bài viết, (các site lớn cần áp dụng kỹ thuật MySQL Partitioning để tăng tốc độ)
 • Tùy chỉnh một số chức năng để thuận tiện trong quá trình sử dụng.
 • Sửa nhiều lỗi nhỏ do các thành viên thông báo.
4) Module tài khoản:
 • Nâng cấp tính năng quản lý nhóm thành viên, để trưởng nhóm có thể quản lý, tạo tài khoản cho nhóm thành viên mình quản lý. Tính năng này cần cho các công ty quản lý theo phòng ban.
 • Gỡ bỏ tính năng yêu cầu quản trị đăng nhập lại của quản trị, tính năng này thường làm phiền quản trị.
 • Sửa đăng nhập tài khoản bằng facebook, thông báo rõ hơn khi 1 tài khoản facebook không có emal đăng nhập hệ thống.
5) Sửa  thành phần khác trong  hệ thống:
 • Yêu cầu PHP lên phiên bản PHP5.5, do PHP 5.4 đã bị ngưng hỗ trợ: http://php.net/supported-versions.php
 • Bố trí lại 1 số file và thư mục hợp lý hơn.
 • Sửa lỗi khi sử dụng CSDL MySQL Engine InnoDB: xem số lượng bảng ghi và backup
 • Cache lại trong siteinfo cho module news và users.
 • Gỡ bỏ thư viện Diagnostic do các nguồn cung cấp đã thay đổi và ko hỗ trợ.
 • Thêm biến NV_CHECK_SESSION, và dùng biến này để kiểm tra bảo mật các chức năng qua url. Sửa lại toàn bộ hệ thống dùng 1 biến này.

NUKEVIET 4.0.28

- Sửa lỗi phân biệt ký tự hoa - thường tên meta-tags
- Cập nhật phiên bản mới nhất của các thư viện javascript
- Nâng cấp CKEditor 4.5.8
- Module Seotools: Xóa chuẩn đoán site
- Module Users: Cho phép tạo module ảo, sửa lỗi tùy biến trường dữ liệu, sửa lỗi block đăng nhập, sửa lỗi đăng nhập, sửa lỗi tìm kiếm thành viên chờ kích hoạt
- Module Upload: Sửa lỗi cập nhật lại danh sách file, thư mục, sửa lỗi khi cập nhật thư mục dung lượng lớn
- Module News: Sửa lỗi kiểm tra tồn tại hình ảnh, sửa thay đổi alias của func content
- Module Contact: Xóa url dẫn đến trang xem chi tiết liên hệ trong nội dung mail gửi cho admin
- Cập nhật theme mobile_nukeviet
- Sửa lỗi bình luận trên mobile theme
- Cập nhật hàm nv_xmlOutput
- Sửa lỗi class Memcacheds
- Sửa lỗi backup cơ sỡ dữ liệu
- Sửa lỗi plugin rewrite_obsolute
- Sửa lỗi backup MySQL Engine InnoDB
- Cập nhật Font Awesome Version 4.6.1
- Sửa lỗi hàm function nv_clean60
- Theme default: sửa lỗi block company_info

NUKEVIET 4.0.27

- Cập nhật class Punycode
- Cập nhật class phpmailer 
- Module Users: thêm nhóm "Thành viên mới"
- Module users: thêm trang quản lý nhóm cho trưởng nhóm ngoài site
- Theme mobile: thêm layout lỗi 404
- Module news: Cập nhật block news center, sửa lỗi sửa bài viết
- Cập nhật module Mở rộng
- Module page: Thêm cấu hình hiển thị hình ảnh đại diện

NUKEVIET 4.0.26

- Nhóm thành viên: Thêm trưởng nhóm, ảnh đại diện nhóm, màu nhóm, nhóm mặc định
- Thêm chế độ phân trang đơn giản
- Sửa lỗi kiểm tra phiên bản ứng dụng

NUKEVIET 4.0.25

- Cập nhật dữ liệu mẫu
- Cập nhật jQuery v2.2.0 
- Cập nhật jQuery Validation Plugin - v1.14.0

NUKEVIET 4.0.24 (Open beta 10)

- Quản lý thư viện qua Composer
- Định dạng code theo chuẩn quốc tế http://www.php-fig.org/psr/
- Hỗ trợ Memcached, mysql master slave
- Module users: cập nhật chức năng đăng nhập qua email, tìm kiếm thành viên, mật khẩu ngẫu nhiên, quy định đăng ký tài khoản, đăng nhập sau khi đăng ký,....
- Module contact: cho phép tạo module ảo, cập nhật danh sách quản trị nhận thông báo
- Module news: sửa lỗi hiển thị bài viết chưa được đăng công khai, trang in
- Module menu: thêm chức năng Nạp lại menu
- Thêm plugin cdn cho js, css, image
- Up to CKEditor 4.5.6
- Update Bootstrap v3.3.6
- Support full Unicode in MySQL databases
- Xóa class LightOpenID, PHPoAuthLib

NUKEVIET 4.0.23 (Open Beta 9)

- Cập nhật module contact
- Cập nhật module users
- Thay đổi vị trí thanh quản lý
- Cập nhật biến ngôn ngữ javascript
     nv_siteroot -> nv_base_siteurl
     nv_sitelang -> nv_lang_data
- Cập nhật ngôn ngữ tiếng Pháp
- Cập nhật CKEditor 4.5.3
- Cập nhật Class resquest
- Cập nhật hệ thống thông báo
- Class image: Hỗ trợ ảnh bmp
- Câp nhật dữ liệu mẫu module
- Thêm biến $blockID dùng trong lập trình block
- Thêm các hàm nv_redirect_encrypt, nv_redirect_decrypt
- Cập nhật cấu hình CDN: hỗ trợ js, css, jpg, png, gif
- Các sửa lỗi nhỏ khác

NUKEVIET 4.0.22 (Open Beta 8)

- Thay đổi cấu trúc thư mục
- Thêm ngôn ngữ tiếng Pháp làm ngôn ngữ mặc định
- Thêm module free_content
- Cập nhật giao diện mặc định PC, mobile
- Thay đổi phương thức cài đặt dữ liệu mẫu cho module
- Thêm quản lý font google
- Cập nhật cấu hình SSL
- Tối ưu hóa javascript
- Tối ưu hóa công cụ mạng xã hội
- Di chuyển cấu hình thống kê sang module webtools
- Di chuyển javascipt module sang giao diện
- Loại bỏ code nén css, javascript
- Cấu hình ghi lại lỗi hệ thống
- Cài đặt: Kiểm tra thư viện hỗ trợ cài đặt đa hệ CSDL
- Sửa lỗi rewrite cho XAMPP 5.6.8 (PHP 5.6.8)
- Thêm block QR-code
- Loại bỏ thư viện shadowbox
- Cập nhật CKEditor 4.5.2
- Cập nhật oAuthLib
- Cập nhật FontAwesome 4.4.0

NUKEVIET 4.0.21 (No release)

- Cập nhật block global.slimmenu cho default menu
- Cập nhật Bootstrap v3.3.5

NUKEVIET 4.0.20 (No release)

- Xóa các hàm: nv_check_bot, nv_getBrowser, nv_getOs
- Thêm Autoload Class

Từ NukeViet 4.0.20, khi sử dụng thư viện, bạn không cần include thư viện trước khi khởi tạo. Các class trong thư mục includes/class và có tên theo cấu trúc ten-class.class.php sẽ được tự động load.
Ví dụ:
require_once NV_ROOTDIR . '/includes/class/download.class.php';
$download = new download( $file_src......

Bây giờ chỉ cần viết...
$download = new download( $file_src......
... là đủ.

- Cập nhật PHPMailer 5.2.10
- Xóa module Download khỏi gói cài đặt NukeViet

Có thể tải về tại https://github.com/nukeviet/module-download

- Cập nhật class tối ưu.
- Thêm thuộc tính data-show="after", data-show="before" trong thẻ javascript.

Lọc JS theo khóa: data-show="before" hoặc data-show="after". Nếu "before" => chuyển lên trên khu vực HEAD, nếu "after" => chuyển xuống dưới cùng của trang (trước thẻ </body>).
Ví dụ: Trong nội dung HTML được lấy bằng ajax có đoạn mã JS. Nếu nó được bắt đầu bằng <script data-show="after"> => Nó sẽ được chuyển xuống dưới trang, nếu <script data-show="before"> => lên trên HEAD, <script> => giữ nguyên tại chỗ.
Cái này rất cần để tối ưu site: Không nên chạy JS khi HTML vẫn còn đang load (Vì nó khiến tốc để hiển thị HTML trực quan chậm lại )

- Cho phép viết <script> hoặc <style> chứ không cần <script type=“text/javascript”>..... như trước.

Nếu thẻ JS được bắt đầu bằng: <script type="text/javascript"> thì class optimezer hiểu và tiến hành tối ưu. Nhưng nếu chỉ viết <script> thì đoạn JS đó bị triệt tiêu. Giờ đây chỉ viết <script>, <style> mà thôi.

NUKEVIET 4.0.19 (No release)

- Thêm class Mobile-Detect, xác định thiết bị đang truy cập.
- Thêm biến khai báo đường dẫn tài liệu hướng dẫn.
- Ckeditor: Thay đổi plugins googledocs, xóa addon magicline.

NUKEVIET 4.0.18 (Open beta 6)

- Thêm plugin module khu vực admin (Xem hướng dẫn cài đặt)
- Thêm tùy chọn không responsive cho giao diện default.
- Thêm biến $module_upload, chỉ định thư mục lưu tập tin.
- Sửa cài đặt mở rộng.
- Module users: Xóa mật khẩu trong email gửi thành viên sau khi đăng ký.
- Cập nhật jQuery 2.1.4.

NUKEVIET 4.0.17 (Open beta 5)

- Xóa bỏ giao diện modern khỏi gói cài đặt NukeViet
- Xóa bỏ giao diện mobile_nukeviet khỏi gói cài đặt NukeViet
- Thêm giao diện mobile_default, giao diện riêng cho di động.
- Sử dụng thư viện Modals bootstrap thay cho shadowbox

NUKEVIET 4.0.16 (Open beta 4)

- Thêm bản tin nổi bật cho mỗi chủ đề tin tức

NUKEVIET 4.0.15 (Open beta 3)

- Thêm hàm nv_show_name_user, có chức năng tính toán hiển thị họ tên theo cấu hình module users.

NUKEVIET 4.0.13 (Open beta 1)

- CKeditor: Thêm icon thay đổi cấu trúc soạn thảo (Trù phú và đơn giản)
- Cập nhật Font Awesome 4.3.0, jQuery 2.1.3, PHPMailer 5.2.9

NUKEVIET 4.0.11 (Close beta 11)

- Hệ thống
    + Sử dụng lớp PDO, thay thế cho class Mysql sử dụng trong NukeViet 3, để có thể sử dụng sang các loại CSDL khác nhau (Hiện tại Mysql, MariaDB, Oracle)
    + Tối ưu hệ thống để tiết kiệm tài nguyên máy chủ web, chạy trên các máy chủ PHP 5.3, 5.4, 5.5
    + Sửa Cài đặt chế độ đa ngôn ngữ, nếu sử dụng đa ngôn ngữ thì bật chế độ loại bỏ ký tự ngôn ngữ trên url, loại bỏ tên module trên url.
    + Thêm hệ thống thông báo (notification) vào trong admin.
    + Đổi tên module search => seek, rss => feeds.
    + Thêm mới module Comment, quản lý comment cho các module tập trung.
    + Thay đổi cache, mỗi module sẽ lưu cache theo một thư mục. Lưu cache theo từng domain.
    + Hỗ trợ tên miền tiếng việt.
    + Hosting CDN cho javascript, css.
    + Cấu hình bộ gõ tiếng việt (Nếu site có cài ngôn ngữ tiếng việt)
    + Mã hóa các mật khẩu lưu trữ trong hệ thống: FTP, Account mail SMTP.
    + Chuyển các giá trị tại file /includes/constants.php vào cấu hình trong admin.
    + Thêm thư viên  IP6 để nhận dạng được quốc gia theo IP6.
    + Sửa lỗi khi sử dụng logo flash.
    + Thay đổi hệ thống kiểm tra cập nhật.
    + Sửa rewrite  trên IIS 7 với Unicode Permalinks.
    + Thay đổi cơ chế quản lý block, sử dụng popup để quản lý block.
    + Thêm tính năng tùy chọn khi sử dụng giao thức https.
    + Thêm plugin rewrite_obsolute để chuyển các link thành link tuyệt đối.
    + Thêm chức năng cảnh báo bằng javascript khi vô tình chuyển trang khi đang soạn thảo dở mà chưa lưu.
    + Bổ sung chức năng hiển thị cảnh báo khi gần hết hạn đăng nhập (time out tự động).
    + Thêm cấu hình Kiểm tra và chặn các máy tính nếu agent không có để không phải sửa lại code.
    + Loại bỏ Sitemap ping của Yahoo, Ask.
    + Quản lý file được đưa vào lưu trữ trong CSDL, hỗ trợ tìm kiếm file.

- Module extensions
    + Thêm module extensions: Quản lý, cài đặt các ứng dụng từ NukeViet Store
    + Chuyển các cài đặt: giao diện, module,… qua module này quản lý.

- Module upload
    + CSDL của module upload được đưa vào CSDL, hỗ trợ tìm kiếm các file.
    + Cấu hình thumbnail theo từng module, kích thước, và chất lượng.
    + Với các module có sử dụng hình ảnh minh hoạ như module News chỉ tạo 1 ảnh thumb cho mỗi ảnh upload để giảm số lượng file.
    + Bổ sung chức năng tự điều chỉnh kích thước ảnh tải lên host về một kích thước được cấu hình nếu lớn hơn kích thước đó để không mất công tải ảnh lên nhiều lần.
    + Module upload cho phép chọn và thao tác trên nhiều file, thao tác trên chuột và phím tắt thông dụng
    + Sửa lỗi Upload ảnh từ URL: nếu đường link chứa cách trống
    + Tính năng điền thẻ ALT cho ảnh: sau khi upload xong, chương trình sẽ hỏi đổi tên file ảnh và miêu tả ảnh, phục vụ SEO hình ảnh.

- Trình soạn thảo
    + Sử dụng trình soạn thảo ckeditor 4.4.7
    + Tích hợp công thức toán học.
    + Chức năng hiển thị nguyên một đoạn code trong bài viết, highlight code.

- Giao diện
    + Thiết kế lại giao diện quản trị dựa trên bootstrap, responsive.
    + Sử dụng bootstrap framework html, css. Hỗ trợ giao diện tùy biến trên các thiết bị.
    + Bổ sung breadcrumbs trong giao diện admin cho các chức năng cần thiết.
    + Bổ sung chức năng cấu hình theo giao diện (tùy biến giao diện tại ACP).
    + Loại bỏ tên module trên breakcrumb.
    + Thêm hai khối cố định trên màn hình để làm quảng cáo ở hai bên.

- Module News
    + Phân quyền quản lý tới từng chủ đề.
    + Thêm biểu tượng “New” cho bài viết mới đăng theo từng chủ đề.
    + Sửa lại chức năng lọc từ khóa theo các từ khóa đã có trong tags thay vì đọc từ từ điển.
    + Bổ sung các mầu vào trạng thái bài viết trong admin, Bổ sung trạng thái của bài viết: Nháp, Từ chối, re-published (đăng lại các bản tin đã đăng trước đó).
    + Thêm chức năng thông báo trạng thái bài viết khi bài viết chưa đăng nhưng admin xem ngoài site (Để tránh tình trạng ngưòi này xem được, gửi link cho người khác thì báo lỗi bài viết không tồn tại).
    + Thêm chức năng hiển thị ảnh đại diện chuyên mục.
    + Cho phép xuống hàng trong giới thiệu ngắn gọn của news.
    + Thêm cấu hình mặc định hiển thị ảnh minh họa trong trang xem chi tiết tin.
    + Bổ sung hiển thị tooltip tại danh sách cái bài viết, các block.
    + Hiển thị lượt xem bài viết cho quản trị.
    + Tích hợp tính năng ping và chức năng Ping bài viết.
    + Tối ưu các thẻ html cho SEO
    + Thêm chức năng Tags cho bài viết: Có các cấu hình site name - keywords - description riêng cho từng Tag giống quản lý groups.
    + Thêm các công cụ mạng xã hội: nút Like facebook, G+ , twitter, comment của facebook (Block trong module comment)

- Thay thế module about bằng module page
    + Có Hình minh họa, Chú thích cho hình, Miêu tả (hỗ trợ cho SEO)
    + Cấu hình Hiển thị các công cụ Like facebook, G+, Twitter
    + Cấu hình Sử dụng chức năng bình luận của facebook
    + Cấu hình xác thực Google+ (quyền tác giả, giống module news)
    + Cấu hình mỗi bài viết Sử dụng layout, tức mỗi bài viết có 1 giao diện
    + Thêm RSS cho module page
    + Cấu hình phương án hiển thị bài viết tại trang chính
    + Thêm block danh sách các bài viết

- Module Users
    + Thay thế OpenID bằng thư viện OAuth 1.x và OAuth 2.0 để đăng nhập qua : google, facebook.
    + Thêm thư viện phpCAS để đăng nhập SSO qua CAS server, và lấy thông tin qua LDAP.
    + Thêm tính năng tùy biến các trường dữ liệu thành viên.
    + Thêm chức năng cấu hình phân quyền sử dụng module Users.
    + Thêm cấu hình cho phép kiểm soát ký tự username khi đăng ký.
    + Thêm cấu hình cho phép kiểm soát độ phức tạp của mật khẩu.
    + Sửa cơ chế phục hồi mật khẩu.
    + Thêm chức năng cấm sử dụng các mật khẩu đơn giản.
    + Thêm chức năng khóa tài khoản, xóa tài khoản, khi xóa quản trị website.
    + Thêm chức năng tạo mật khẩu ngẫu nhiên cho admin.
    + Sử dụng tên truy cập hoặc email để đăng nhập.
    + Thay đổi phân quyền các chức năng theo các nhóm thành viên.
    + Cập nhật thêm tính năng cho phép tài khoản dưới quyền admin trong BQT website đăng nhập và thêm cấu hình config tính năng này.
    + Tách trường full_name thành first_name và last_name, cấu hình hiển thị họ tên (Họ tên - Tên họ).

- Module Download
    + Sửa lỗi điều hướng liên kết
    + Sửa mô tả khi xem chi tiết

- Thêm module Công cụ Seo
    + Gom các cấu hình và các công cụ web liên quan đến SEO về module này
    + Thêm chức năng loại bỏ tên module khỏi url khi tắt chức năng đa ngôn ngữ.
    + Thêm chức năng đổi đường dẫn của module, để tiện việc SEO url
    + Thêm chức năng xác thực Google+ (quyền tác giả)
    + Thêm chức năng Ping đến các công cụ tìm kiếm
    + Hỗ trợ Meta OG của facebook: Để thêm mới meta ogp, thêm dữ liệu cho mảng $meta_property
    + Hỗ trợ chèn Meta GEO qua Cấu hình Meta-Tags

- Module staticts
    + Thay đổi cơ chế tính số lượt truy cập site: Đếm lại sau 30 phút khách truy cập không hoạt động.
    + Cấu hình mặc định, chỉ có quản trị mới được xem.

- Module Banner
    + Thêm hình ảnh hiển thị thay thế cho banner flash trên trình duyệt là mobile (Bởi nhiều trình mobile không cho chạy flash)
    + Thêm chức năng khi click vào quảng cáo: cửa sổ mới, cửa sổ hiện tại ...

- Module Contact
    + Thêm block global.department.php (hiển thị thông tin bộ phận liên hệ hiện).
    + Người quản trị có thể trả lời khách hàng nhiều lần, hệ thống ghi tất cả các lần trả lời đó.

- Module menu
    + Thay đổi cách quản lý menu trực quan hơn
    + Tách các kiểu menu thành các block menu riêng biệt
 

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây